Sëlva, lecurdanzes da pludagiut

Lies

Mëinacrëp de Gherdëina dan la Prima Gran Viera.

Se judé un cun l auter, se mëter a jì miec si tëmp liede, sté adum, fé cumenanza, svilupé si cultura, mantenì la tradizions: chisc ie i fins de nosta lies bele da plu de cënt ani. L ie na legrëza a udëi tan n gran valor che ti vën mo dat al didancuei.